The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

LBIC får 1.3 Mkr från Crafoordska Stiftelsen till uppgradering av preklinisk MR-kamera

Svartvit bild av en hjärna och ögon på an mus

Vad händer egentligen i kroppen vid neurologiska och kardiovaskulära sjukdomar? Det kan en teknik som kallas magnetresonansavbildning hjälpa forskarna på Lunds universitet att få svar på. Den prekliniska MR-kameran vid Lunds universitet Bioimaging center, LBIC, är dock i akut behov av en uppgradering för att även fortsättningsvis kunna leverera forskning i världsklass. Tack vara anslag på 1.3 Mkr från Crafoordska Stiftelsen är vi nu ett steg närmare målet!

Plattformen för preklinisk magnetresonansavbildning (Magnetic Resonance Imaging, MRI), där Michael Gottschalk är plattformsledare, har som målsättning att tillhandahålla metoder för avancerad avbildning som verktyg för att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning. Våra användare kan erhålla högupplösta bilder av smådjur och vävnadsprover och få hjälp med avancerad MR-bildanalys.

LBICs MR-system har, sedan ett par år tillbaka, överskridit sin förväntade livslängd och är nu i akut behov av en uppgradering. Därav har facilitetens huvudfokus under 2023/24, varit att säkra finansiering för att kunna genomföra en uppgradering av MR-systemet. För att uppehålla internationell standard för våra användare krävs en uppgradering av MRI-systemets elektronik, något som skulle trygga drift och funktionalitet av systemet under en tioårsperiod. Uppskattningsvis ligger investeringsnivån på omkring 6 miljon SEK som man kan jämföra med 30–35 miljoner SEK för ett helt nytt 9.4T MR- system. Genom en sådan investering kan den prekliniska MR faciliteten inom LBIC fortsätta att vara i framkanten för medicinsk avbildning med MRI fram till år 2033.

Tack vara ett forskningsanslag på 1.3 Mkr från Crafoordska Stiftelsen är vi nu ett steg närmare målet!

Läs också

| KAMERAN SOM  SER IN I DIN HJÄRNA - intervju med Karin Bloch Markenroth och Gunilla Westergren-Thorsson efter att nationella 7T MR-anläggningen erhållit anslag, i Crafoordska Stiftelsens årsberättelse från 2023.

Om stiftelsen

Crafoordska stiftelsen bildades 1980. Sedan starten har 2,1 miljarder kronor beviljats i bidrag till huvudsakligen forskning, men även till barns och ungdomars fostran inom idrott och annat föreningsliv, kulturell och konstnärlig verksamhet samt till föreningar och skolor som erbjuder aktiviteter anpassade till olika funktionsvariationer. Crafoordska stiftelsen stödjer långsiktiga och breda initiativ inom forskarvärlden med fokus på yngre forskare.