Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

News & Events Archive

<< Back to News & Events

Please note that since this is an archive, links here might not work anymore.

Demonstrations in Advanced Fluorescence

MicroscopyLund University Bioimaging Center would like to invite you to an open house demonstration for our optical microscopy platform available at the LBIC on 14-15 October 2015.  The LBIC is an open source facility available to anyone interested in using the optical microscopes.


BergmanLabora Advanced Light Microscopy Symposium

BergmanLabora together with Lund University arranges an Advanced Light Microscopy Symposium at Lund University on June 15. The focus for the day will be advanced microscopy techniques. Program, how to register and more information available here:


7T in Lund inaugurated

On Tuesday May 19th the National 7T Facility was inaugurated. Torbjörn von Schantz, Vice-Chancellor of Lund University, gave an inauguration speech. Invited speakers Prof. Peter Luijten and Prof. Mark van Buchem, both from The Netherlands, gave talks on the evolution of MRI scanners and the clinical potential of 7T.
See the first pictures taken with the scanner here (text only in Swedish):
 


EU funding to Redoxis - LBIC collaborator in the project

Redoxis AB in Lund has, together with the UK based company Image Analysis Ltd, received Eurostars funding of € 0.6 millions over two years. The project will be performed in collaboration with LBIC and aims to provide imaging service to the pharmaceutical industry for evaluation of drugs in preclinical models autoimmune conditions.
 Read Redoxis pressrelease here:

Redoxis Pressrelease 23 March 2015 (pdf 454,1 kB)


Inauguration of the National 7T facility

We would like to inform you that the National 7T facility at Skåne University Hospital, Lund will be inaugurated on May 19, 2015.
The registration for participation will be opened at this web site in late February and registration closes May 8, 2015.


40 ton supermagnetkamera lyfts på plats


Inlyft av Supermagnetkameran vid SUS i Lund

Sverige får innan årsskiftet sin första ”supermagnetkamera”. Den 3 december levereras kamerans magnet på 7 tesla, 7T, till LBIC, Lunds universitets Biomaging Center och Skånes universitetssjukhus. Idag har de mest kraftfulla MR-kamerorna i Sverige, som används på människa, ett magnetfält på tre tesla, 3T.


New optical imaging platform at LBIC - available to all researchers

Lund University Bioimaging Center (LBIC) is pleased to announce the opening of its new optical imaging platform, which hosts an advanced confocal microscope and a second super-resolution microscope utilising the STochastic Optical Reconstruction Microscope (STORM) technology.  A third microscope dedicated to live cell imaging TIRF applications is planned to be added in December 2014 from Dr. Karin Stenkula’s lab as a collaboration between the LBIC and Excellence of Diabetes Research in Sweden (EXODIAB). The new optical imaging platform is available to all research groups at Lund University.

The confocal laser microscope system is Nikon's most powerful, fully-automated confocal imaging system (model A+) on a motorised inverted microscope.  This system is capable of capturing high-quality confocal images of cells and molecular events at high speed and enhanced sensitivity, due to the addition of GaAsP multi-detector technology, which enables brighter and even higher resolution images compared to using standard PMTs.

The super-resolution microscope system combines the STORM technology (originally developed at Harvard University) with Nikon's inverted advance research microscope. This technique provides dramatically enhanced resolution (20 nm) that is 10 times that of conventional optical microscopes, by utilising high accuracy localisation information for thousands of individual fluorophores present in a field of view to create a super-resolution image.

The platform will not only provide access to these microscopes but also have an active engagement in training of users, application support as well as workshops and seminars.

The optical microscopy platform can be used by any interested researcher at Lund University.  Users are trained by the facility manager and their booking time is billed on an hourly basis in line with LBIC policies. Interested users can contact the facility manager, Catherine Kitts, about using the microscopes, or Lina Gefors who is the platform leader.

Contact details:

Lina Gefors, LBIC microscopy platform leader, Research engineer, lina [dot] gefors [at] med [dot] lu [dot] se

Catherine Kitts, LBIC optical platform manager, Nikon Microscopy Manager, Catherine [dot] Kitts [at] med [dot] lu [dot] se or catherine [dot] kitts [at] bergmanlabora [dot] se

On behalf of the LBIC steering group

Deniz Kirik, Co-Director of LBIC, Professor of Neuroscience

Freddy Ståhlberg, Director of LBIC, Professor of MR Physics


PhD Student Course - Preclinical Imaging

Interested in Using Molecular Imaging for Biomedical Applications?

Attend the graduate course “Preclinical Imaging” (3 + 3 ECTS), Fall 2014 at Lund University Bioimaging Center, LBIC, Lund. Learn the fundamentals of imaging modalities within MRI, PET/SPECT/CT and TEM/SEM. Get the opportunity to enhance your learning experience with hands-on-training/demonstrations. The course is given as lectures/demonstrations (3 ECTS) and an add-on own practical project on one selected imaging modality (3 ECTS, optional).

 

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder
2013-10-24 Ett forskarnätverk med bl.a. Lunds universitet som deltagare har fått EU-anslag för att utveckla samtidiga MR- och PET-bilder av ärftlig Parkinsons sjukdom.
Läs mer i pressmeddelandet:


LBIC Information Day 2013
2013-08-21 To celebrate the LBIC 5-year event and also to inform you about present and future LBIC achievements, you are cordially invited to our LBIC INFORMATION DAY on October 9, starting at 13:00. This will take place in the Belfrage Lecture Hall, BMC  D15, Lund.


LBIC unikt bildmedicinskt center
2012-05-24 Nu finns första utgåvan av nättidningen Curie, som lanseras av Vetenskapsrådet, tillgänglig. I Curie finner du bland annat en artikel om LBIC och det nationella center för bildmedicin som LBIC kommer att utgöra, i och med den nyligen avslutade upphandlingen av en magnetkamera på 7T. Läs hela artikeln om LBIC och det unika center som LBIC utgör:

LBIC Information Day
2012-04-04 On Tuesday May 15 LBIC arranges an information day where some of the users present their experiences from the work with the different techniques. You will have the opportunity to meet the LBIC staff and maybe discuss your ideas.

  • The program for LBIC Information Day

Ny avancerad magnetkamera till Lund
2012-02-27  I dagarna har kontrakt tecknats på en magnetresonansutrustning som blir den enda i sitt slag i Sverige. Med denna kraftfulla magnetkamera på sju tesla, 7 T, kommer forskarna att kunna studera exempelvis hjärnan och dess sjukdomar med mycket hög upplösning. Kameran är det senaste tillskottet till Lund University Bioimaging Center och kommer att bli en nationell resurs för forskare i hela Sverige.

2012-02-22  Pressmeddelande om avancerad magnetkamera i Lund som blir nationell resurs.

Läkaren och forskaren Daniel Bexell har erhållit anslag från Barncancerfonden
2012-02-16  Anslaget ger Bexell möjlighet att under två år fördjupa sin forskning kring barncancer. Forskningen fokuserar på neuroblastom, vilken är en av de vanligaste cancerformerna bland barn. Forskningen sker i samarbete med Lund University Bioimaging Center.


2011-12-29  Crafoordska stiftelsen stödjer inköp av nytt TEM till LBIC


2011-10-25  Läs om forskningsprojektet kring effektivare cancer-behandling som bedrivs bland andra av LBIC-medarbetaren Sven-Erik Strand:

  • Effektivare cancerbehandling med förfining av stråldoser


2011-10-17  Efter flera års arbete har Kirik och hans samarbetspartners lyckats ta fram ett helt nytt instrument som ”hyperpolariserar” molekyler och därmed gör dem möjliga att spåra med magnetresonansavbildning (MRI). Det nya instrumentet är det enda i sitt slag i Norden och tekniken öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för att i detalj studera hur nervceller fungerar. Projektet har möjliggjorts genom ett anslag från Vetenskapsrådet och tidigare anslag från Stiftelsen för strategisk forskning.hr

Läs och hör mer på:


2010-12-15  Under hösten blev det klart att Sverige ska få en magnetkamera med fältstyrkan sju tesla. Vetenskapsrådet har beviljat medel för en anläggning för ultrahögfälts-MR.


2010-11-15  Vetenskapsrådet har nyligen beviljat en ansökan om en nationell anläggning för ultra-högfälts MR med placering i Lund. Det rör sig om en ny magnetresonanskamera på 7 Tesla som ger en mycket högre upplösning än de kameror på 3 Tesla som används idag.


Page Manager:

Lund university Bioimaging Centre
Klinikgatan 32
221 84 Lund
Phone: 046-222 00 00 (switchboard)