Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Volunteering as a research person | Bli frivillig forskningsperson

We spend much time developing new imaging methods and validating existing methods. For this, we need to scan healthy people.

Volunteering at the 7T MR scanner!

We always need healthy research persons for developing new imaging methods and validating existing ones.

A reseach session takes 90-120 minutes, including preparation, of which 60 minutes is the MR examination. To generate the strong magnetic field, the scanner is a tunnel, which you go into to get scanned. This is also how clinical MR scanner works, and the 7T is just as safe as a clinical examination. An MR scan does not generate any radiation. Most examinations will be brain imaging, but we also need volunteers for knee imaging, wrist imaging and breast imaging.

You should not have metal implants, or hearing aids and or large dental corrections you can't remove.

You can read more about MRI on wikipedia.

Contact karin [dot] markenroth_bloch [at] med [dot] lu [dot] se (Karin Markenroth Bloch )or boel [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Boel Hansson) for further information!


Att bli scannad som frivillig forskningsperson på 7T MR anläggningen!

En stor det av vårt arbete är att utveckla nya bildtagningsmetoder och validera existerande metoder. För detta behöver vi undersöka friska forskningspersoner.

En forskningsundersökning tar 90-120 minuter, inklusive förberedelser, av vilket själva MR-scanningen tar ca. 60 minuter. För att generera det starka magnetfältet i kameran krävs en stor magnet. För undersökningen åker man in i en "tunnel" i kameran. Detta är också hur en klinisk MR kameran fungerar, och forskningsundersökningen är precis lika säker som en klinisk MR-undersökning. En MR-undersökning ger ingen stråling. De flesta undersökningar är av hjärnan, men vi undersöker även knän, handleder och bröst.

Du skall inte ha metallimplantat i kroppen, och inte hörapparater eller stora tandställningar du inte kan ta bort.

Läs mer på SUS hemsida och wikipedia!

Kontakta karin [dot] markenroth_bloch [at] med [dot] lu [dot] se (Karin Markenroth Bloch) eller boel [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (Boel Hansson) för mer information!

a row of images: the 7T installation, the scanner room, and MR images
The installation of the 7T MRI in Lund, the scanner room, brain images from the 7T

Follow us on Twitter!


 

Page Manager:

Contact

Karin Markenroth Bloch
karin [dot] markenroth_bloch [at] med [dot] lu [dot] se

Boel Hansson
boel [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se

Lund university Bioimaging Centre
Klinikgatan 32
221 84 Lund
Phone: 046-222 00 00 (switchboard)