The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

LBIC lyfts som ett gott exempel på arbetet kring 3R i svenska verksamheter

Människa vid avancerad imaging-utrustning.
Avancerad bildteknik gör att forskare idag kan följa ett och samma djur i försök under en längre tid. Det minskar antalet djur som behöver användas. Foto: Lunds universitet

Jordbruksverket uppmärksammar 3R-arbetet på Lunds universitet i en artikel som publicerades tidigare i våras.

Forskarna Malin Fex, 3R-samordnare som sitter med i universitetets nämnd för djurskyddsfrågor och Marie Sydoff, strålningsfysiker vid Lund University Bioimaging Centre, intervjuas av Jordbruksverket kring sitt arbete att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen (efter engelskans replace, reduce och refine).

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida