The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nytt instrument tillgängligt

Efter flera års arbete har Kirik och hans samarbetspartners lyckats ta fram ett helt nytt instrument som ”hyperpolariserar” molekyler och därmed gör dem möjliga att spåra med magnetresonansavbildning (MRI). Det nya instrumentet är det enda i sitt slag i Norden och tekniken öppnar upp en helt ny värld av möjligheter för att i detalj studera hur nervceller fungerar. Projektet har möjliggjorts genom ett anslag från Vetenskapsrådet och tidigare anslag från Stiftelsen för strategisk forskning.hr

Läs och hör mer på: