The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Smartare bruk av bilddata ska bereda väg för säkrare läkemedel

Forskare vid Lunds universitet ska tillsammans med Medicon Village-baserade Truly Labs inom några år utveckla nya produkter som främjar framtagandet av säkra läkemedel. Innovativ användning av bilddata ska bidra till att minska riskerna för biverkningar på lungorna – ett stort problem i läkemedelsutveckling.

I samarbetet ingår:

  • Forskare vid institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, Malmö
  • Lund University Bioimaging Center (LBIC), Lund universitet, Lund
  • Life science-företaget Truly Labs AB som utför kontraktsforskning vid Medicon Village i Lund

Läs mer här.